Jag heter Henric Nilsson och är verksam som handledare i psykosocialt arbete sedan 10 år.

Jag har snart 30 års erfarenhet som yrkesverksam socionom.

Jag handleder inom ramen för ett systemteoretiskt synsätt. 


Jag tar också konsultationer och personalgrupps uppdrag.


Jag handleder grupper som är yrkesverksamma inom fältet psykosocialt arbete, såsom socialtjänst, behandlingshem, skola. Men också tvärgrupper från olika förvaltningskulturer.


I en del fall tar jag uppdrag inom ramen för utvärdering och organisationsutveckling.

Jag tar också uppdrag som moderator.

Välkommen till K2 Handledning

 

Du är välkommen att ta kontakt med mig på följande adress


k2handledning@gmail.com


Mobil 073 - 702 71 00